Street-art
 

Ook op straat voelt Nico zich thuis en kijkt op eigen wijze naar de mensen om hem heen. Bijzondere mensen en situaties vragen om vastgelegd te worden op foto. Elke foto is een vluchtig moment en komt nooit meer terug.

De mensen en situaties die de aandacht trekken zijn die, die tegerlijkertijd een kwetsbaarheid en kracht laten zien.

Soms ook iets donkers en mysterieus.